Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Wat houdt Manuele Therapie volgens Marsman in?

U heeft klachten van het bewegings-apparaat. Deze klachten kunnen het gevolg zijn van verminderde beweeglijkheid van de gewrichten, de banden en de spieren. 

De Marsman-methode is gericht op individuele voorkeursmobiliteit van het hele lichaam. De voorkeursmobiliteit is zeer persoonlijk en kenmerkt al uw bewegingen in het dagelijks leven. Een voorbeeld hiervan is het rechts- of linkshandig zijn.

Een Marsman Manueel Therapeut is erop getraind uw voorkeursmobiliteit  vast te stellen door middel van specifiek onderzoek. Daarnaast voert hij/zij ook het gebruikelijke algemene onderzoek van het bewegings-apparaat uit. 

Naar aanleiding van de bevindingen uit het onderzoek kan de therapeut u informeren of behandeling mogelijk effectief voor u kan zijn. 

 

Onderzoek

Bij het eerste consult wil de therapeut weten wat uw klachten zijn en welke klachten er in het verleden zijn geweest. Daarbij is niet alleen van belang wáár de klacht zich uit, maar ook hóe, op welke tijden, tijdens beweging of juist in rust, en of er sprake is van uitstraling, enzovoort. 

Hierna volgt een nauwkeurig lichamelijk onderzoek, waarbij de voorkeursmobiliteit van het bewegingsapparaat wordt vastgesteld. Daarna wordt gekeken naar bewegingsstoringen in relatie tot deze voorkeursmobiliteit. Hierna worden de eerste mobilisaties uitgevoerd en gecontroleerd op het effect.

 

Behandeling

Uitgaande van uw voorkeursmobiliteit, uw klachten en uw beperkingen wordt u gevraagd in bepaalde bewegingsrichtingen een lichte tegendruk te geven.

Daarbij tracht de therapeut voorzichtig de beweeglijkheid in de gewrichten te vergroten.

Soms worden passieve mobilisaties toegepast.

De gebruikte technieken zijn ongevaarlijk, en vrijwel pijnloos, zeker als ze worden uitgevoerd door gekwalificeerde therapeuten.

Elk vervolg consult wordt gestart met een onderzoek van de actuele beweeglijkheid.

Aan de hand van de bevindingen wordt de therapie verder vastgesteld.

 

Effect

Door de behandelingen zullen de beweeglijkheid direct verbeteren en spierspanning afnemen. Meestal gaat dit gepaard met een vermindering van de klachten. Hoewel de behandeling zelf niet pijnlijk is, kan door de verbeterde beweeglijkheid, de volgende dagen enige spierpijn optreden. Mocht u na de behandeling toch klachten ondervinden die u ongerust maken, neemt u dan contact met mij op.

 

Behandelduur

Een behandeling duurt gemiddeld een half uur. De behandelingen volgen niet snel op elkaar om het zelfgenezend vermogen van het lichaam de tijd te geven te reageren op de therapie

 

Marsmandeskundigheid

Marsmandeskundigen zijn opgeleide fysiotherapeuten en artsen die na hun studie een opleiding van 2-3 jaar hebben gevolgd.